«ارغوان گستر» پترول در واپسین گام افتتاح

مدیرعامل پترول گفت: در یکسال گذشته با تلاش جهادی همکارانم در پترول و تیم مدیریتی ارغوان گستر شاهد اتفاقات مبارکی در این پروژه هستیم که حاصل آن پیش راه اندازی امروز که نوید افتتاح پروژه در چند ماه آینده را دارد.

به گزارش اکونگار به نقل از بورس نیوز؛ رشید قانعی، مدیرعامل پترول در پتروشیمی ارغوان گستر ایلام گفت: پروپیلن امروز در کشور یک نیاز جدی و ضروری است و بازار خوبی هم دارد به این ترتیب بهره برداری از ارغوان گستر ایلام باعث می‌شود پترول و سهامداران آن از این بهره برداری انتفاع پیدا کنند و راه اندازی این واحد آورده خوبی برای سهامداران پترول و هلدینگ خلیج فارس به همراه خواهد داشت. 

قانعی ادامه داد: امروز با تلاش جوان متخصص کشور شاهد در سرویس قرار گرفتن خطوط یوتیلیتی (هوا، هوای ابزار دقیق، بخار و ..) عملیات پیش‌راه‌اندازی واحد ۴۶۰۰ جهت خالص‌سازی پروپیلن گرید شیمیایی و تولید پروپیلن گرید پلیمری بطور رسمی آغاز شد. 

مدیرعامل پترول در پایان افزود: شاید کمتر کسی در گذشته نه چندان دور با توجه به شرایط ارغوان گستر امید به افتتاح این پروژه داشت، اما در یکسال گذشته با تلاش جهادی همکارانم در پترول و تیم مدیریتی ارغوان گستر شاهد اتفاقات مبارکی در این پروژه هستیم که حاصل آن پیش راه اندازی امروز که نوید افتتاح پروژه در چند ماه آینده را دارد.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه