وعده دو سازمان بزرگ بیمه گر برای تسویه حساب با داروخانه‌ها

سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایران، سهم داروخانه‌ها از یارانه دارو را تا پایان مرداد ۱۴۰۲ پرداخت کردند.

به گزارش اکونگار به نقل از مهر؛ به دنبال تصمیم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مبنی بر پرداخت یارانه دارو به داروخانه‌ها، بیمه‌های پایه نیز پرداخت یارانه دارو به داروخانه‌ها را متوقف کردند. زیرا، بودجه طرح دارویاری از طریق سازمان برنامه و بودجه به حساب بیمه‌ها واریز و آنها می‌بایست سهم یارانه دارو را به حساب داروخانه‌ها واریز می‌کردند.

به دنبال تغییر مسیر پرداخت یارانه دارو، انجمن داروسازان ایران خواستار تسویه حساب بیمه‌ها با داروخانه‌ها شد.

بر همین اساس، سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایران، سهم داروخانه‌ها از یارانه دارو را تا پایان مرداد ۱۴۰۲ پرداخت کردند.

بنابر اعلام معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی، مبلغ ۲,۵۵۰ میلیارد تومان سهم یارانه دارو به حساب داروخانه‌ها واریز و به این صورت، بیمه تأمین اجتماعی تا پایان مرداد ۱۴۰۲ با داروخانه‌ها تسویه کرده است.

همچنین، سازمان برنامه و بودجه نیز ۸۰۰ میلیارد تومان از سهم بیمه سلامت را به حساب داروخانه‌ها واریز کرد و این سازمان بیمه‌ای نیز تا پایان مرداد، با داروخانه‌ها تسویه کرده است.

بدین ترتیب، مطالبات داروخانه‌ها از محل یارانه دارو برای شهریور و مهر باقی مانده است که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باید آن را واریز کند.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه