انتحاری زارع پور در آخرین روزهای حضورش در پتروفرهنگ

صنعت پتروشیمی در سال های اخیر همواره با فراز و نشیب های متعددی مواجه بوده است. از تحریم های بین المللی که واردات منابع اولیه و تبادلات ارزی را مختل کرده گرفته تا تصمیمات غیر کارشناسی و غیر تخصصی. تصمیماتی که به دلیل اینکه مبتنی بر تخصص و خرد جمعی نیست در ابتدا به عنوان یک تصمیم پیش برنده قلمداد شده اما پس از مدتی پیامدهای منفی آن آشکار می شود و کلیت آن را زیر سوال می برد.

به گزارش اکونگار، یکی از تصمیماتی که در شرایط کنونی توسط مدیر عامل هلدینگ پتروفرهنگ گرفته شده ادغام دو پتروشیمی دنا و سبلان است که دارای توجیه علمی و تخصصی نیست. این تصمیم در حالی گرفته شده که پتروشیمی سبلان در سال های اخیر زیان ده بوده و روند خوبی طی نکرده است‌. در چنین شرایطی پتروفرهنگ به گمان اینکه ادغام این دو شرکت پتروشیمی می تواند شرکت سبلان را از زیان دهی نجات دهد تصمیم به ادغام این دو شرکت گرفته است.

 واقعیت این است که پتروفرهنگ به جای اینکه خود را وارد مسیری کند که از ابتدا می توان پایان آن را پیش بینی کرد باید برای افزایش و تسهیل تولید متانول در شرکت پتروشیمی سبلان برنامه ریزی کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت علمی و تخصصی انجام بدهد و تلاش کند با استفاده از علم روز دنیا و تکنولوژی های پیشرفته سبلان را از زیان دهی خارج کند. در چنین شرایطی دیگر نیاز به ادغام این شرکت با پتروشیمی دنا وجود ندارد و دو شرکت به صورت مجزا در مسیر توسعه و تقویت تولید حرکت خواهند کرد.

 امروز در مدیریت علمی و صنعتی جهان هیچ گاه برای جلوگیری از زیان دهی یک شرکت پتروشیمی آن را با یک طرح در حال توسعه ادغام  نمی کنند و بلکه در ابتدا تلاش می کنند با شناسایی نقاط ضعف مجموعه زیان ده را احیا کنند و تولید آن را تقویت کنند.

متأسفانه هنگامی که تصمیمات تخصصی در زمینه پتروشیمی جای خود را به تصمیمات بروکراتیک و گاهی حتی سیاسی می دهد شاهد تصمیم گیری هایی در صنعت پتروشیمی هستیم که پیامدهای ناخوشایندی برای صنعت پتروشیمی کشور به همراه خواهد داشت.این در حالی است که در دنیای امروز تخصص و توجه به رویکردهای علمی معیار اصلی تصمیم گیری های صنعتی به شمار می رود.

این اقدام را می توان به عنوان یک حرکت انتحاری از سوی مدیرعامل پتروفرهنگ در آخرین روزهای ماموریتش در این هلدینگ قلمداد کرد چرا که طبق بخشنامه سازمان بازرسی افراد مامور به خدمت باید به محل خدمت خو بازگردند و زارع پور نیز شامل این بخشنامه می شود.

 

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان