ترکش چالش‌های فولادی‌ها بر پیکر خصوصی‌ها و دولتی‌‌ها

مدیرعامل شرکت ذوب‌ آهن بیستون در همایش تاب آوری صنعت فولاد گفت: امروز مشکلات صنعت فولاد گریبان تمام بخش‌ها را گرفته و دیگر بخش‌خصوصی و دولتی از یکدیگر جدا نیستند.

به گزارش اکونگار به نقل از معدن نامه، جهاندار شکری، مدیرعامل شرکت ذوب‌ آهن بیستون گفت: سودآوری فولاد منوط به سرمایه گذاری هنگفتی است که در آن تزریق شده اما امروز دیگر سودآوری این صنعت مانند گذشته نیست.

او افزود: هزینه آب در صنعت فولاد چندین برابر شده و این درحالی است که این صنعت پیشگام در تصفیه و بازچرخانی آب بوده است.شکری هم‌چنین گفت: دغدغه صنعت فولاد درحال‌حاضر برای ادامه راه، از دست نرفتن چندین هزار شغل ایجاد شده در کارخانجات است.

مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن بیستون در ادامه گفت: بورس به معنای تنظیم و کنترل بازار نیست و باید در آن کشف قیمت صورت گیرد. عرضه دستوری با شرایط فعلی در بورس، بیش از ۴۰ درصد تقاضا ندارد.

دیدگاه