کارنامه فروش فولاد خوزستان در مردادماه

بررسی گزارش فعالیت فولاد خوزستان از افزایش فروش 29 درصدی فخوز در مردادماه نسبت به دوره مشابه سال قبلی حکایت دارد.

به گزارش اکونگار و به نقل از شهر بورس، شرکت فولاد خوزستان (فخوز) در عملکرد یک ماهه منتهی به 1402/05/31 معادل 341 میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل 29 درصد افزایش فروش داشته است.

شرکت فولاد خوزستان با سرمایه ثبت شده 190.000.000 میلیون ریال طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1402/12/29 مبلغ 291.873.155 میلیون ریال درآمد از فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 61 درصد رشد را نشان می دهد.

 

دیدگاه