گلگهر درصدی از سهام یک شرکت را خرید

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از خرید ۱۰ درصد سهام شرکت کاوند نهان زمین خبر داد.

به گزارش اکونگار و به نقل از بورس نیوز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از خرید ۱۰ درصد سهام شرکت کاوند نهان زمین خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، تعداد ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهام (۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم و ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ حق تقدم) شرکت کاوند نهان زمین از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به مبلغ ۸,۶۳۴,۵۰۰ میلیون ریال برمبنای گزارش کارشناسی خریداری شده است.

 

دیدگاه