توثیق 2/6 درصد سهام چادرملو بابت تضمین تعهدات

۲/۶ درصد از سهام مالک عمده چادرملو، بابت تضمین ایفای تعهدات انتشار اوراق مرابحه زیرمجموعه، توثیق شد.

به گزارش اکونگار، شرکت چادرملو از توثیق بیش از ۱.۹ میلیارد سهم سهامدار عمده بابت تضمین ایفای تعهدات انتشار اوراق مرابحه زیر مجموعه و قرارداد سرمایه گذاری احداث و مدیریت بهره برداری خط نورد خبر داد و با توقف نماد، روبرو شد.

بر اساس این گزارش، کچاد اعلام کرد: بیش از ۱.۹ میلیارد سهم معادل ۲.۶ درصد سهام این شرکت متعلق به سرمایه گذاری امید(سهامدار عمده) بابت تضمین ایفای تعهدات شرکت پترو امید آسیا در انتشار اوراق مرابحه از ۱۶ مرداد توثیق شد.

همچنین این شرکت بورسی اعلام کرد: سرمایه گذاری احداث و مدیریت بهره برداری خط نورد میلگرد شاخه و کلاف با ظرفیت تقریبی ۳۰۰ هزار تن در سال با شرکت فولاد میبد منعقد شد. اطلاعات دقیق مرتبط با قرارداد پس از مشخص شدن جزئیات طرح و متناسب با موضوع حسب ضرورت در قالب الحاقیه های آتی فی مابین طرفین توافق متعاقباً به اطلاع کلیۀ ذینفعان خواهد رسید.

 

دیدگاه