پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی عوارض صادراتی بر بنگاه‌ها

معاون بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین با اشاره به تبعات سیاست عوارض صادراتی و حق انتفاع ۵ درصدی گفت که این تصمیمات آثار گسترده سو اجتماعی و اقتصادی از جمله تعطیلی بنگاه ها را در کشور به دنبال دارد.

به گزارش اکونگار به نقل از معدن ۲۴؛ محمد امین محمدی، معاون بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین گفت: بحث عوارض صادراتی و حق انتفاع ۵ درصدی بر مبنای شمش فولاد خوزستان و مباحث این چنینی غیر کارشناسی هستند و وقتی قوانین مربوط به آن وضع می شود قوانینی است که علاوه بر آثار اقتصادی که برای بنگاه ها و فرا بنگاه دارد آثار سو اجتماعی مستقیم و غیر مستقیمی به دنبال دارد.

او ادامه داد: اعم از اینکه بسیاری از کارکنان شرکت ها با تعدل نیرو مواجه شوند و آثار سو اقتصادی آن در نهایت منجر به تعطیلی بنگاه ها خواهد شد. همچنین نفرات بسیار زیادی در بدنه کارفرمایی شرکت ها از کار بی کار می شود و بدنه پیمان کارهای مستقیم و دسته دوم شرکت ها هم همین طور. لذا آثار سو اجتماعی خیلی متعددی خواهد داشت و در نهایت این مسایل است که منجر به اعتصاباتی در سطح کارگری و شرکت ها می شود.

محمدی تصریح کرد: متاسفانه این مسیله کل سطح کشور را با توجه به اینکه معادن پراکنده هستند می تواند در گیر کند که آثار خیلی اجتماعی گسترده ای دارد. علاوه بر آن ریزش سهام شرکت ها در بازار سرمایه موضوع بسیار مهمی است. این موضوع هم مستقیما بنگاه ها را درگیر می کند و هم غیر مستقیم آثار اجتماعی گسترده ای خواهد داشت.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان