روایت آماری فروش 7 شرکت دارویی در مرداد 1402

مقایسه فروش 7 شرکت دارویی در مرداد 1402مقایسه فروش 7 شرکت دارویی در مرداد 1402 نشان می دهد که یک شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 161 درصدی داشته و یک شرکت افت 80 درصدی!

به گزارش اکونگار و به نقل از شهر بورس، مقایسه فروش 7 شرکت دارویی در مرداد 1402 نتایج جالب توجهی را نشان می‌دهد.

دیران (ایران دارو):

دیران در مرداد 1402 توانسته به فروش 52 میلیارد تومانی برسد. این شرکت در مرداد سال گذشته، 31 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال رشد 67 درصدی را نشان می‌دهد.

دتولید (داروسازی تولید دارو):

فروش دتولید در مرداد 1402 نسبت به دوره مشابه سال گذشته 65 درصد رشد داشته. این شرکت توانسته فروش خود را از 33 میلیارد تومان در سال 1401 به 54 میلیارد تومان در سال 1402 برساند.

دسانکو (داروسازی سبحان انکولوژی):

عملکرد یک ماهه شرکت داروسازی سبحان انکولوژی، از افت 17 درصدی در درآمد این شرکت نسبت به دوره مشابه قبل حکایت دارد.

دسانکو در مرداد 1402، 50 میلیارد تومان فروش داشته، در حالی که فروش شرکت در مرداد سال گذشته، 60 میلیارد تومان بوده است.

هجرت (پخش هجرت):

یکی از شرکت‌هایی که توانسته در مرداد 1402 رشد فروش قابل توجهی را به ثبت برساند، هجرت است.

این شرکت از فروش 800 میلیارد تومانی در مرداد 1401، به فروش 1300 میلیارد تومانی در مرداد 1402 رسیده که حاکی از رشد 63 درصدی است.

دالبر (البرز دارو):

دیگر شرکتی که توانسته رشد قابل توجهی را در فروش مرداد 1402 نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته باشد، دالبر است.

مقدار فروش این شرکت در مرداد 1402 به 310 میلیارد تومان رسیده؛ این در حالی است که فروش البرز دارو در مرداد 1402، 174 میلیارد تومان بوده است.

به این ترتیب، فروش دالبر در مرداد 1402 نسبت به دوره مشابه قبلی 77 درصد رشد کرده است.

کی بی سی (کی بی سی):

با وجودِ تمامی رشدها در گروه دارویی، کی بی سی پرچمدار جهش درآمد بوده است.

این شرکت در مردادماه 1402، به فروش 45 میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به مرداد 1401، 161 درصد رشد را نشان می‌دهد. فروش کی بی سی در دوره مشابه قبلی، تنها 17 میلیارد تومان بوده است.

درازک (دارویی رازک):

همان‌طور که چند روز پیش اشاره شد، درازک با افت 80 درصدی در فروش خود نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است.

شرکت دارویی رازک در مرداد 1402، تنها 30 میلیارد تومان فروش داشته؛ این در حالی است که در مدت مشابه قبلی، فروش شرکت به 157 میلیارد تومان رسیده بود.

 

دیدگاه