کام تلخ قنادان با مقررات جدید

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران بیان کرد: اتحادیه قنادان با تصویب مقررات جدید در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است.

به گزارش اکونگار و به نقل از  اتاق اصناف تهران؛ علی بهره‎مند، رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران در مورد وضعیت قنادی‌های پایتخت گفت: علیرغم اینکه اتحادیه تلاش می‌کند صنف را به روز و مدرن تر از همیشه اداره نماید؛ ولی برخی مقررات و قوانین کارها را برایمان سخت و دشوار می کنند.

او ادامه داد: اتحادیه قنادان تهران (قناد، شیرینی فروش وکافه قنادی) با بیش از یکصد سال قدمت اکنون از نظر جایگاه حمایتی صنفی و زیر مجموعه اتاق های اصناف ایران و تهران همانند سایر اتحادیه ها با تصویب مقررات جدید در وضعیت ضعیفی قرارگرفته است.

بهره‎مند به بیان مشکلات صنف متبوع خود پرداخت و افزود: تقویت جایگاه اتحادیه های صنفی بایستی بر اساس قانون نظام صنفی و فعالیت اتاق های اصناف باشد و مصوبه و قانونی نبایستی آن را تحت الشعاع قرار دهد. تورم و کاهش تقاضا در کسب وکارهای تولیدی، صنف ما را هم مانند دیگر اصناف به شدت تهدید می کند.

مالیات سنگین علی رغم هزینه های سرسام‎آور قنادان

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران در ادامه به موضوع مالیات ها نیز اشاره کرد: متأسفانه به دلیل مالیات های سنگینی که امسال وزارت دارایی برای واحد های صنفی و اتحادیه ما وضع نموده، همکاران من به شدت تحت فشار هستند.

او تصریح کرد: سازمان مالیاتی هزینه های سرسام‌آور ما را قبول نمی کند و بدون توجه به آنها و تنها براساس ورودی حساب بانکی و کارکرد پایانه های فروش و دستگاه کارت خوان اقدام به محاسبه و دریافت مالیات می کند.

تورم و کاهش قدرت خرید، تولید را کاهش داده است

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی وکافه قنادی تهران گفت: تورم و کاهش قدرت خرید مردم موجب شده است اعضای صنف، تولید محدودتری داشته باشند.

بهره‎مند اظهار کرد: به دلیل عرضه تازه محصولات قنادی، تولید محدود و روزانه و براساس‌ پیش‌بینی خرید انجام می گیرد که‌ این هم عاملی جهت افزایش بهای تمام شده است. 

دیدگاه