معرفی شرکت‌های برتر ایران در صادرات، فروش داخلی و اشتغال‌زایی

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به ارزآوری پتروشیمی‌ها گفت: در حوزه صادرات، در سال ۱۴۰۱ مانند سال‌های قبل تر در حوزه صادرات پتروشیمی‌ها بیشترین نقش را داشته‌اند و بیشترین ارز صادراتی را ایجاد کردند.

به گزارش اکونگار به نقل از مهر، مصطفی مؤمنی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در بیست و ششمین سال رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران گفت: مهمترین اهداف رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران تولید اطلاعات در مورد بنگاه‌های اقتصادی کشور و شفاف سازی فضای کسب و کار، گسترش رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از نتایج رتبه بندی برای کمک به برنامه‌ریزی اقتصادی در کشور و رتبه بندی شرکت‌ها از نظر میزان اثرگذاری در اقتصاد ملی است.

در رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران و رتبه بندی‌های مشابه فوق‌الذکر، ابتدا ۵۰۰ شرکت بر اساس شاخص میزان فروش (درآمد) انتخاب و رتبه بندی می‌شوند. پس از آن، این ۵۰۰ شرکت بر اساس شاخص‌های دیگری نیز رتبه بندی می‌شوند.

مؤمنی تصریح کرد: انتخاب ۵۰۰ شرکت بر اساس میزان فروش از منطق اقتصادی و مدیریتی برخوردار است، زیرا فروش خروجی نهایی بنگاه‌های اقتصادی است. همچنین میزان اثرگذاری فعالیت یک شرکت در ابعاد ملی، رابطه مستقیمی با میزان فروش شرکت دارد. در مجموع شرکت‌های برتر ایران، شرکت‌ها بر اساس ۳۳ شاخص از جمله فروش، رشد اشتغال، ارزش افزود، سودآوری، بهره‌وری کل، صادرات، نسبت صادرات به فروش و … رتبه بندی می‌شوند.

او به نتایج کلی در رتبه بندی سال ۱۴۰۲ (سال مالی ۱۴۰۱) اشاره کرد و گفت: ارزش افزوده ۱۰۰ شرکت اول، ۱۱ درصد GDP و ارزش افزوده ۵۰۰ شرکت ۱۳ درصد GDP است. مقایسه فروش شرکت‌ها با تولید ناخالص داخلی نیز بر اساس نتایج کلی رتبه بندی سال ۱۴۰۲ (سال مالی ۱۴۰۱) حاکی از آن است که فروش ۱۰۰ شرکت اول ۴۱ درصد GDP و فروش ۵۰۰ شرکت ۴۶ درصد GDP را تشکیل می‌دهد.

به گفته مؤمنی، اگر مجموع فروش ۵۰۰ شرکت را در نظر بگیریم، ۸۸ درصد متعلق به ۱۰۰ شرکت اول بوده است که این خود، بزرگی این شرکت‌ها را در مقایسه با بقیه شرکت‌ها نشان می‌دهد.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با بیان اینکه در ۵۰۰ شرکت برتر سال ۱۴۰۱ در مجموع ۶۱ شرکت دانش بنیان حضور داشته‌اند، افزود: در بین ۱۰۰ برتر کشور ۵ شرکت دانش بنیان حضور داشت در حالی که در سال ۱۴۰۰ از ۱۰۰ شرکت برتر فقط یک شرکت دانش بنیان حضور داشته است.

مؤمنی ادامه داد: همچنین ۹۱ درصد از صادرات کشور نیز مربوط به همین ۱۰۰ شرکت اول است و به نظر می‌رسد این ۱۰۰ شرکت برتر مانند یک لوکوموتیو اقتصاد کشور را به جلو می‌راند و لذا این شرکت‌ها حائز اهمیت هستند.

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ مانند سال‌های قبل تر در حوزه صادرات پتروشیمی‌ها بیشترین نقش را داشته‌اند و بیشترین ارز صادراتی را ایجاد کردند، اگرچه نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. همچنین فرآورده‌های نفتی و بعد از آن فلزات اساسی بیشترین ارز صادراتی را در سال ۱۴۰۱ ایجاد کردند.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی گفت: در حوزه فروش که بخشی صادرات و بخشی هم فروش داخلی است گروه فرآورده‌های نفتی بیشترین فروش را در سال ۱۴۰۱ داشته‌اند و نسبت به سال ۱۴۰۰ فروش آنها افزایشی بوده است و بعد از آن نیز پتروشیمی‌ها قرار داشته‌اند.

مؤمنی افزود: در حوزه اشتغال بر اساس رتبه بندی سال ۱۴۰۱، بانک‌ها بیشترین اشتغال را داشته‌اند و بعد از آن نیز صنعت خودرو و قطعات وابسته بیشتری سهم اشتغال را در کشور داشته‌اند.

او با بیان اینکه استفاده کنندگان از رتبه بندی بنگاه‌های اقتصادی، سازمان‌های حاکمیتی، سرمایه گذاران و پژوهشگران هستند، ادامه داد: شناسایی جایگاه شرکت بین ۵۰۰ شرکت برتر و وضعیت رقابتی آن، کمک به شرکت‌های در توسعه برند ملی و بین‌المللی آنها از جمله مواردی که بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از رتبه بندی شرکت‌ها استفاده کنند.

وی با بیان اینکه بیست و ششمین دوره همایش رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران روز دوشنبه دوم بهمن برگزار می‌شود، تصریح کرد: در رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران، ۱۰ شرکت برتر صادرات‌گرا مشخص می‌شوند بنابراین شرکت‌هایی که برای کشور ارزآوری دارند، معرفی خواهند شد.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان