سهام خبمن در ایران خودرو به وثیقه گذاشته شد

گروه بهمن از توثیق 10.145.650.411 سهم شرکت ایران خودرو در پرتفوی گروه بهمن توسط بانک صادرات خبر داده است.

به گزارش اکونگار و به نقل از شهر بورس، شرکت گروه بهمن با افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب در کدال از توثیق 10.145.650.411 سهم شرکت ایران خودرو در پرتفوی گروه بهمن توسط بانک صادرات خبر داد.

 گروه بهمن با افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب در کدال، اعلام کرده که سهام خریداری شده ایران خودرو توسط این شرکت نزد بانک صادرات به وثیقه گذاشته شده است.

چندی پیش، گروه بهمن تعداد 10.145.50.411 سهم شرکت ایران خودرو را از بانک صادرات ایران به صورت 40 درصد نقد و مابقی اقساطی خریداری کرد. سهام خریداری شده تا باز پرداخت آخرین قسط (1404/06/06) در وثیقه بانک صادرات قرار گرفت .

 

 

دیدگاه