افشای اطلاعات باعث توقف این نماد شد

نماد معاملاتی حبندر به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه الف برای شرکت دریایی و کشتیرانی خط دریابندر متوقف شد.

به گزارش اکونگار و به نقل از کدال، نماد معاملاتی (حبندر ۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت دریایی و کشتیرانی خط دریابندر متوقف شد.

بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

 

دیدگاه