رشد بهارانه سود «توسعه مولد نیروگاهی جهرم»

گزارش‌های منتشر شده در کدال نشان می‌دهد که حاشیه سود خالص شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در مدار صعودی و روبه رشد قرار گرفته است.

به گزارش اکونگار، شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم  با نماد«بجهرم» همانند سایر شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود را منتهی به ۳۱ خردا ۱۴۰۲ در کدال منتشر کرده است.

صورت‌های مالی نشان می‌دهد که «بجهرم» در 3 ماهه نخست سال جاری توانست حدود 186 میلیارد تومان از فروش و ارائه آمادگی تولید انرژی الکتریکی، انرژی الکتریکی، فروش انرژی الکتریکی در بورس انرژی و قرارداد دو جانبه درآمد کسب کند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 32 درصد رشد داشته است. پس از کسر هزینه بهای تمام شده درآمدها، سود ناخالص 101 میلیارد تومانی برای بجهرم رقم خورد که رشد 61 درصدی را در فصل بهار گزارش می‌کند.

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در بهار سال جاری موفق به ثبت سود عملیاتی 99 میلیارد تومانی شد که در مقایسه با بهار سال قبل 64 درصد رشد را تجربه کرد؛ اما با کسر هزینه های مالی و افزایش سایر درآمدهای سه ماهه نخست به سود عملیاتی، سود فصل بهار شرکت به دست آمد که بر این اساس «بجهرم» توانست در پایان بهار بالغ بر 82 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کند که در مقایسه با سال گذشته حدود 75 درصد افزایش داشته است.

حاشیه سود ناخالص در این دوره 55 درصد، حاشیه سود عملیاتی 53 درصد و حاشیه سود خالص 44 درصد است.

گفتنی است، حاشیه سود خالص «بجهرم» نسبت به سال مالی گذشته 11 درصد و حاشیه سود ناخالص نیز 10 درصد رشد داشته‌اند. شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در بهار سال جاری موفق به تحقق 34 ریال سود خالص به ازای هر سهم شد. سود محقق شده هر سهم در بهار 1401 عدد 19 ریال بود که اکنون شاهد رشد 79 درصدی است.

 

 

دیدگاه