انحلال بانک آینده چقدر محتمل است؟

طبق آخرین گزارشات مالی مربوط به نیمه نخست سال زیان خالص هر سهم بانک آینده ۱۶ هزار و ۴۸۱ ریال است که هیچ توضیحی عمق این فاجعه را کم نمی کند.

به گزارش اکونگار به نقل از رصد روز، موضوع انحلال بانک آینده که از مدتها پیش خط خبری بسیاری از رسانه های کشور بود اگرچه خلاف واقع است اما اتفاقی در بانک آینده در حال وقوع است که شاید سهامداران آن برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر ترجیحشان تعیین تکلیف وضعیت بانک باشد.

هزینه سود سپرده های بانک آینده در پایان شهریور ۱۱۶ درصد بیش از درآمد تسهیلاتی آن بود. زیان عملیاتی بانک آینده ۶۹۲ درصد در شش ماهه ۱۴۰۲ رشد پیدا کرده و زیان خالص بانک با رشد ۲ هزار و ۴۳۳ درصدی رکوردی بجا گذاشت که بدترین شکل مدیریت در شبکه بانکی هم قادر به خلق آن نیست.

نتایج ناامید کننده بانک آینده که روی سود و زیان خالص سهام آن اثرگذار بوده باعث شد تا زیان خالص هر سهم بانک نیز که رابطه مستقیم با زیان خالص آن دارد ۲ هزار و ۴۳۳ درصد بیشتر شود و شاید اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند آینده ای برای بانک آینده نتوان متصور بود.

چرا فکری به حال سهامداران بانک آینده نمی شود؟

هرچند که مهمترین دلخوشی مدیران بانک آینده ، ایرانمال است اما باید دید که در شرایط فعلی اقتصادی فروختن این مجتمع بزرگ تجاری و تفریحی امکان پذیر خواهد بود خصوصاً اینکه مذاکره با برخی چهره ها با توجه به نگاه سنتی ملاکانه در عصر اقتصاد دیجیتال شرایط را برای فروش یکی از ۵ مال بزرگ دنیا پیچیده می کند.

سرمایه سهامداران بانک آینده هر روز در حال کوچکتر شدن است و با توجه به اوضاع و احوال نماد وآیند که معلوم نیست بعد از چند روز فعالیت دوباره کی ممنوع و متوقف شود باعث شده تا حتی سهامداران خرد نتوانند در خصوص فروش سهام بانک آینده آزادانه تصمیم گیری کنند.

چرخه ناامید کننده مالی در کنار عدم بهبود حتی نسبی و کم اثر قطعاً سرمایه سهامداران خرد را به تاراج می برد و در کنار این مسئله باید یاد آورد شد که  در حال حاضر ۲۹ درصد از سهام بانک آینده در اختیار اشخاص حقیقی قرار دارد که خود خطر بالقوه‌ای برای هر نوع تصمیمی در خصوص سهام بانک آینده به شمار می‌آید چرا که سهامداران حقیقی آزادی عمل بیشتری برای واگذاری سهام خود دارند که در این صورت همراهی سهامداران خرد با نماد وآیند تبعات منفی برای آنان خواهد داشت و به عبارت روشن‌تر آوار تصمیم فروش سهام بانک توسط اشخاص حقیقی که در لیست سهامداران عمده بانک دیده می‌شوند قطعاً روی سهامداران خرد خواهد ریخت.

زیان انباشته بانک آینده با دلخوشی و پز دادن روی ایرانمال مرتفع نمی شود و باید برایش فکر چاره بود. از یاد نبریم که زیان خالص هر سهم بانک در شش ماهه نخست ۲ هزار و ۴۳۳ درصد رشد کرده و طبق آخرین گزارشات مالی مربوط به نیمه نخست سال زیان خالص هر سهم بانک آینده ۱۶ هزار و ۴۸۱ ریال است که هیچ توضیحی عمق این فاجعه را کم نمی کند.

قطعاً وضعیت فعلی بانک آینده دودش به چشم سهامدارانی می رود که روزی با امید و آرزو سهام این بانک پر مسئله را خریدند و حالا باید با تشویش و نگرانی شاهد ذوب شدن سرمایه هایشان در یکی از بانکهایی باشند که نه ایرانمال فعلا توانایی نجاتش را دارد نه شم مدیریتی و تنها باید منتظر بود…

از دیگر رسانه ها
دیدگاه