آمار درآمد کارمزدی ۱۳ بانک / کدام بانک‌ها در صدر هستند؟

مجموع درآمد کارمزدی ۱۳ بانک خصوصی کشور تا پایان شهریور ماه سالجاری از مرز ۲۷ هزار میلیارد تومان گذشت.

به گزارش اکونگار به نقل از چابک آنلاین؛ بررسی عملکرد شش ماهه نخست 13 بانک فعال در بازار سرمایه نشان داد که درآمد ناشی از کارمزد این بانک ها رشد خوبی داشته و بانک ها از این محل درآمد خوبی کسب کرده اند.

براساس این گزارش، بانک ملت با درآمد کارمزد 7602 میلیارد تومانی، بیشترین درآمد کارمزد را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.

بانک تجارت با درآمد کارمزد 6072 میلیارد تومان و بانک صادرات ایران با درآمد کارمزد 3078 میلیارد تومان در رتبه های بعدی قرار دارند.

ناگفته نماند که از13 بانک مورد بررسی در این گزارش درآمد کارمزد  7 بانک در سال گذشته کمتر از هزارمیلیارد تومان بوده است.

درآمد کارمزدی بانک های خصوصی کشور

 

از دیگر رسانه ها
دیدگاه