افشای فروش سهام بانک گردشگری در یک شرکت

وگردش با افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب در کدال اعلام کرده است که قصد دارد هفت درصد از سهام بانک گردشگری در نماد گنگین را واگذار کند.

به گزارش اکونگار به نقل از شهر بورس؛ وگردش با افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب در کدال، اعلام کرد که نظر دارد با رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت فرابورس ایران، در چارچوب دستورالعمل معاملات عمده 7 درصد از سهام شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان را با شرایط ذیل واگذار کند.

1-نام شرکت، شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان نماد معاملاتی گنگین 4 بازار معاملات تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران تعداد کل سهام شرکت 3.000.000.000 سهام

2-تعداد سهام قابل عرضه 210.000.000 سهم و درصد کل واگذاری 7 درصد

3-قیمت پایه هر سهم 62.600 ریال ارزش پایه کل 13.146.000 میلیون ریال

4-سپرده حضور در رقابت 1.314.600 میلیون ریال

5-تاریخ عرضه یکشنبه 1402/07/09

6-شرایط معامله و پرداخت ثمن نقد (پرداخت کل ثمن معامله مطابق با رویه جاری تسویه و پایاپای (2+T))

7-کارگزار عرضه کننده شرکت کارگزاری توسعه سهند (سهامی خاص)

دیدگاه