گزارش تحلیلی آمار عملکرد بازار بیمه در ۴ماه اول سال۱۴۰۲

بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و امور فنیِ معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی صنعت بیمه در ۴ماه اول سال۱۴۰۲ حدود ۵/ ۳۹همت (هزار میلیارد تومان) خسارت پرداخت کرده است.

به گزارش اکونگار و به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و امور فنی معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی، رشد حق بیمه تولیدی اکثر رشته‌های بیمه بین ۸/ ۳۱درصد در رشته باربری، تا ۴/ ۱۸۵درصد در رشته کشتی (به جز رشته اعتبار با ۵/ ۱۶درصد کاهش حق بیمه)، موجبات رشد ۹/ ۶۱درصدی حق بیمه تولیدی بازار در این مدت را فراهم آورده است.

در این گزارش، نسبت خسارت بازار با ۴/ ۵واحد افزایش در مقایسه با ۴ماه سال قبل به ۸/ ۴۴درصد رسیده که ۴رشته‌ اعتبار (با ۱/ ۱۶۸درصد)، بدنه اتومبیل (با ۶/ ۷۳درصد)، شخص ثالث-مازاد (با ۵۰درصد) و درمان (با ۷/ ۴۶درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه (با ۸/ ۴۴درصد) داشتند.

در بخش دیگری از گزارش آمده است، سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه، به ترتیب ۱/ ۷۹ و ۷۶درصد است.

بر اساس این گزارش، سهم ۴رشته بیمه درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب ۱/ ۴۱، ۴/ ۲۴، ۳/ ۱۱ و ۹/ ۵درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار بوده و بیشترین سهم از خسارت پرداختی در بازار بیمه همچنان به ۴رشته مذکور، به ترتیب با ۸/ ۴۲درصد (درمان)، ۳/ ۲۷درصد (شخص ثالث-مازاد)، ۱/ ۱۰درصد (زندگی) و ۷/ ۹درصد (بدنه اتومبیل) اختصاص دارد.

همچنین پوشش ریسک‌های مرتبط با وسایل نقلیه (با صدور بیمه‌نامه‌های شحص ثالث-مازاد، حوادث راننده و بدنه اتومبیل) موجبات اختصاص ۱/ ۳۴درصد از حق بیمه تولیدی و ۲/ ۴۰درصد از خسارت پرداختی بازار را فراهم آورده است.

بر اساس این گزارش، حدود ۱/ ۲۲میلیون بیمه‌نامه صادر و ۳/ ۲۲میلیون فقره خسارت پرداخت شده و تعداد بیمه نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به ۴ماه سال قبل، به ترتیب ۷/ ۵درصد رشد و ۴/ ۸درصد کاهش داشته است که علت اصلی رشد ۷/ ۵درصدی تعداد بیمه نامه های صادره در بازار، متاثر از رشد این تعداد در ۲رشته حوادث راننده و شخص ثالث-مازاد، در مجموع با ۸/ ۷۰درصد سهم (هر یک با سهم حدودا ۳۵درصد) از کل بیمه نامه‌ها و نرخ رشد ۸درصدی در تعداد صدور هر کدام از آنها بوده است.

همچنین کاهش ۴/ ۸درصدی تعداد خسارتهای پرداختی بازار، در اصل به‌دلیل کاهش ۴/ ۱۱درصدی این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (۴/ ۹۲درصد) از کل تعداد خسارات پرداختی بازار است.

 

دیدگاه