خیز واگذاری سهام کارگزاری بانک اقتصاد نوین

ونوین قصد دارد 40 درصد سهام کارگزاری بانک اقتصاد نوین را به فروش برسد که حدود 60 میلیون سهم برآورد می شود.

به گزارش اکونگار و به نقل از شهر بورس، ونوین با افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب در سامانه کدال، اعلام کرد که قصد دارد 40 درصد سهام کارگزاری بانک اقتصاد نوین را از طریق مزایده واگذار کند.

بر این اساس، بیش از 59 میلیون سهم بانک اقتصاد نوین در شرکت کارگزاری این بانک به فروش خواهد رسید.

تاریخ برآورد شده جهت مشخص شدن نتایج، بیست و هشتم شهریورماه است.

در اطلاعیه ونوین آمده است:

بانک اقتصادنوین به موجب تکالیف مقرر در ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در نظر دارد تعداد 59.197.040 سهم معادل 40 درصد از سهام شرکت کارگزاری بانک اقتصادنوین را از طریق مزایده واگذار نماید.

همچنین در راستای اجرای ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به پیوست آگهی منتشره در تاریخ 11 شهریور 1402در روزنامه دنیای اقتصاد نیز ضمیمه می باشد.

 

دیدگاه