بانک ها به دو میلیون متقاضی وام بدون ضامن دادند

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک های دولتی و بانک هایی که دولت سهام مالکیتی آن را در اختیار دارد، به دو میلیون نفر وام بدون ضامن اعطا کردند.

به گزارش اکونگار و به نقل ازروابط عمومی بانک ملت، از ابتدای بهمن ماه 1400 تا پایان خردادماه 1402 مبلغی بالغ بر 69 هزار میلیارد تومان وام بدون ضامن به حدود دو میلیون نفر پرداخت شده است.

بر این اساس، جایگزینی اعتبارسنجی به جای ضامن و وثیقه، گام مهمی در تسهیل دریافت وام خرد برای مردم است که با راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دراستای فرامین دولت سیزدهم محقق شده است.

دیدگاه