سهم ناچیز بنگاه‌های خرد و متوسط از تسهیلات بانکی

به گفته مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید طرح‌های خرد، کوچک و متوسط با وجود سهم ۸۰ درصدی در اشتغال فقط ۴.۵ درصد تسهیلات بانکی را دریافت کردند.

به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، در حالی که گزارش‌ها بیانگر این است که حدود ۸۰درصد ساختار اشتغال کشور در بنگاه های کوچک و متوسط است, سهم این بنگا ها از کل تسهیلات نظام بانکی کشور تنها حدود ۴.۵درصد بوده است.

 ساختار اقتصاد ایران به گونه ای است که نقش بنگاه های کوچک و متوسط در آن حدود 80درصد و بنگاه های بزرگ وصنایع حدود 20 درصد است.

 از آنجایی که همواره واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت و هدفگذاری برای پیشرفت از تسهیلات متعدد استفاده می کنند, بررسی های آماری از سوی بانک مرکزی طی سال های گذشته بیانگر این است که کمتر از 5درصد کل تسهیلات نظام بانکی کشور در اختیار واحدهای کوچک و متوسط قرار می گیرد.

 اما از آنجایی که تعداد این واحدها زیاد است وحدود 80درصد از بنگاه های موجود کشور را شامل می شوند و تقریباً نزدیک به 20میلیون نفر از 24 میلیون شاغل کشور را در خود جای می دهد حائز اهمیت هستند.

طرح‌های کوچک و متوسط فقط 4.5درصد تسهیلات بانکی کشور را دریافت کردند

نعمت الله رضایی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: طرح‌های خرد، کوچک و متوسط با وجود سهم 80درصدی در اشتغال فقط 4.5 درصد تسهیلات بانکی را دریافت کردند.

وی با بیان اینکه حمایت از طرح های خرد، ضامن پایداری تولید و توسعه، افزایش درآمد و افزایش تاب آوری است، افزود: طرح های خرد، کوچک و متوسط اهمیت زیادی در اقتصاد کشورهای دنیا دارند و بخش قابل توجهی از اشتغال با تکیه بر این طرح ها محقق می شود.

رضایی معتقد است که می توان مسأله اشتغال را از طریق طرح های خرد، کوچک و متوسط در کشور حل کرد. ایجاد اشتغال با سرمایه گذاری کم، انعطاف پذیری در برابر تغییرات بازار، رقابت پذیری، تمرکز زدایی، توسعه مناطق کم برخوردار و توانایی در تولید کالاهای مورد نیاز شرکت ها و واحدهای بزرگ از مزیت های کسب و کارهای کوچک و متوسط است.

رضایی محدودیت دسترسی به منابع تامین مالی را از جمله چالش های پیش روی کسب و کارهای کوچک و متوسط عنوان کرد و یادآورشد: ضعف در شناخت بازار، فرصت های سرمایه گذاری و برخی مهارت ها از دیگر چالش‌های کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشور است.

مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه این صندوق، یک نهاد و موسسه عمومی غی دولتی است و از منابع دولت استفاده نمی کند، گفت: اولویت پرداخت تسهیلات این صندوق، مناطق روستایی و محروم در راستای توانمندسازی و تکمیل زنجیره تولید و اجرای طرح‌های کوچک و متوسط است.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه