وعده بر زمین‌مانده تورم تک‌نرخی / دولت فکری به حال کارگران کند

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: مطابق آنچه وزیراقتصاد گفته است تا پایان سال تورم حدود ۴۰درصد است، بنابراین انتظارمان این است که دولتی فکری به حال قدرت خرید کارگران کند.

به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، موضوع ترمیم مزد مدت‌هاست که از سوی نمایندگان کارگری مطرح می‌شد و دولت تاکید جدی بر روی حمایت از کارگران داشت. سریال ترمیم مزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تا هفته پیش ادامه داشت. درخواست کارگران و نمایندگان کارگری از یک سو و وعده‌های پیاپی دولت از سوی دیگر جوانه‌های امید را در دل کارگران کاشته بود؛ اما هفته گذشته داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه به صراحت اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای افزایش مزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ وجود ندارد. صحبت‌های رییس برنامه و بودجه مهر پایانی بر پرونده ترمیم مزد سال ۱۴۰۲ زد.

دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم و هزینه‌ سبد خانوار تعیین شود

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به ماده 41 قانون کار گفت: مطابق این قانون شورای عالی کار مکلف است با توجه به نرخ تورم و هزینه سبد خانوار کارگری دستمزد را تعیین کند.

وی در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه "با فرض اینکه ارز‌های آزاد شده کمک می‌کند بانک مرکزی بتواند امسال را به جهت نوسان ارزی مدیریت کند، به نظر می‌رسد ما اسفند ماه را با تورمی در حدود 40 درصد به پایان می‌بریم" گفت: حداقل انتظاری که از دولت داریم این است که وعده ای که درباره کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن داده بودند را اجرایی کنند. چرا که با تورم 40درصدی و حقوقی که کارگر در حال حاضر دریافت می کند, هزینه های زندگی تأمین نمی شود.

انتظار کارگران برای ترمیم مزد سال۱۴۰۲ ادامه دارد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: در آخرین جلسه شورای عالی کار این وعده به نمایندگان کارگران داده شده بود در صورتی که تورم کنترل نشود، برای ترمیم مزد کارگران جلسه ای از سوی وزارت کار برگزار می شود. بنابراین کارگران منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور بحث دستمزد و معیشت کارگران هستند.

وی با بیان اینکه در قانون تأکیدی بر اینکه دستمزد سالی یکبار افزایش یابد نشده است گفت: در قانون بیان شده است که دستمزد باید سالیانه افزایش یابد. سالیانه به معنی سالی یکبار نیست.

افزایش دستمزد تورم‌زا نیست

گلپور با اشاره به اینکه متأسفانه اینکه تصور می کنند با افزایش دستمزد کارگران تورم ایجاد می شود کاملاً‌ اشتباه است بیان کرد:با کاهش قدرت خرید کارگران بیشترین ضربه  به تولید زده می شود, چراکه کارگران به عنوان مهم‌ترن جامعه‌ی هدف تولیدات داخل توان خرید ندارند. در سالی که عنوان آن از سوی مقام معظم رهبری رونق تولید نامگذاری شده است، حمایت از کارگران ضرورت دارد. متاسفانه مسئولان فکر می‌کنند هرچه از حقوق کارگران کم کنند، رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد، اما برای توسعه باید اول از همه به نیروی کار توجه کرد. اگر فریز مزد کارگران سبب رشد اقتصادی می‌شد، امروز نباید این وضعیت را داشتیم، چراکه سیاست هایی که تا به امروز پیاده شده همه در راستای کاستن از حقوق کارگران بوده است.

 وی  گفت: ترکیه در سال گذشته 3 بار دستمزد کارگران را افزایش داده است و در حال حاضر نیز با کشورهای مختلف بالاترین حجم صادرات و تفاهم‌نامه‌ها را دارد. در کشور ما در تعیین حداقل دستمزدها عملکرد مناسبی وجود نداشته است، این موضوع فشار زیادی را به کارگران و کارفرمایان وارد کرده است.

گلپور گفت: ما به دنبال این نیستیم که دستمزد به طور مثال 10درصد مجدد افزایش یابد, ما به دنبال این هستیم که متناسب با نرخ تورم دولت برنامه ای برای تقویت قدرت خرید کارگران داشته باشد.

 

 

دیدگاه