آمارهای بازار کالاهای سوپرمارکتی و اساسی سال گذشته

یافته‌های گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) در سال گذشته نشان می‌دهد که اندازه بازار خواروبار و کالاهای اساسی نسبت به سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲ و نیم درصد رشد داشته است.

به گزارش اکونگار، گزارش موجود نشان می‌دهد که بر اساس سیاست‌گذاری‌های دولت در سال ۱۴۰۱ بازار کالاهای اساسی ۱۳۰درصد تورم را تجربه‌کرده‌اند؛ اما اندازه بازار این محصولات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲ و نیم درصد بزرگتر شده است.

رشد بازار شیرینی و شکلات چقدر بود؟

این گزارش همچنین به بررسی وضعیت شیرینی و شکلات پرداخته که آمار به دست آمده نشان می‌دهد، تغییرات اندازه بازار شیرینی و تنقلات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۲ ردصد بزرگتر شده است.

بازار رو به رشد لبنیات

در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ پس از اجرای فاز جدید هدفمندسازی یارانه‌ها تمامی محصولات و کالاهای اساسی در کشور با تورم قابل توجهی رو به رو شدند. بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار، گروه لبنیات در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به همان ماه در سال گذشته تورم ۹.۴۹درصدی را تجربه کردند. حال اینکه بر اساس داده‌های گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) در سال ۱۴۰۱ اندازه بازار گروه لبنیات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۲درصد بزرگتر شده است.

آب رفتن بازار محصولات یخچالی

همچنین گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) در سال ۱۴۰۱نشان می‌دهد که اندازه بازار محصولات یخچالی و انجمادی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ به سوی کوچکتر شدن حرکت کرده و وضعیت منفی ۰.۲درصدی را تجربه کرده است.

گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) در سال ۱۴۰۱نشان می‌دهد که اندازه بازار لوازم مصرفی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کوچکتر شده و منفی ۰.۳درصد را تجربه کرده است.

کوچک شدن بازار دخانیات در سال ۱۴۰۱

در بررسی‌های صورت گرفته و نتایج به دست آمده در گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) در سال ۱۴۰۱ تغییرات اندازه بازار دخانیات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ هم  کوچکتر شده و به رقم منفی ۰.۷ درصدی رسیده است.

مردم نوشیدنی کمتری در سال ۱۴۰۱ خریدند؟

گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) در سال ۱۴۰۱نشان می‌دهد که اندازه بازار نوشیدنی‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کوچکتر شده و تغییرات عدد منفی ۱.۹درصدی را نشان می‌دهد.

اندازه بازار لوازم شوینده و بهداشتی هم منفی شد

یکی از نکته‌های قابل توجه در گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) در سال ۱۴۰۱ تغییرات صورت گرفته در اندازه بازار لوازم شوینده و بهداشتی است. آمار نشان می‌دهد که اندازه بازار لوازم شوینده و بهداشتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ به عدد منفی ۲.۸درصد رسیده است.

نمودار زیر تغییرات اندازه بازار محصولات از سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد که در گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) در سال ۱۴۰۱مورد بررسی قرار گرفته است.

 

گفتنی است این گزارش بر اساس یافته‌های  هایمارت تهیه شده که بیش از 2500 فروشگاه کوچک و بزرگ در تهران و سایر نقاط کشور  را با خدمات مارکت ویو تحت پوشش دارد.

 

دیدگاه