کدام رییس جمهور رکورددار اشتغالزایی در کشور بود؟

با داده‌های طرح آمارگیری نیروی کار و آرشیو تاریخی دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه می‌توان خالص ایجاد شغل جدید برای دولت‌های مختلف را مقایسه کرد.

به گزارش اکونگار، دولت‌ها ایجاد اشتغال در کشور را همیشه به عنوان یک دستاورد معرفی می‌کنند، بر اساس آمار پس از انقلاب و تغییراتی که به وجود آمد، متوسط سالانه در حدود ۳۸۳ هزار نفر شاغل جدید به مجموعه افراد دارای شغل در اقتصاد کشور افزوده شده است.

کاسبان تحریم ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان از جیب هر خانواده ایرانی برداشته‌اند

در این دوره که بخش عمده‌ای از آن را سال‌های دولت موسوم به سازندگی در‌بر می‌گیرد، عمدتا اقتصاد ایران درگیر بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ، تلاش برای گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی و تامین بخشی از زیرساخت‌های بزرگ برای ایجاد رونق اقتصادی در آینده بود. گزارش‌های رسمی که در سال‌های گذشته منتشر شده حاکی از این است که در دوره بعد یعنی در فاصله سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، جمعیت شاغل موجود در اقتصاد ایران از حدود ۸/۱۴ میلیون نفر در سال اول دولت اصلاحات، به حدود ۶/۲۰ میلیون نفر در سال پایانی این دولت رسید.

با داده‌های طرح آمارگیری نیروی کار و آرشیو تاریخی دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه می‌توان خالص ایجاد شغل جدید برای دولت‌های مختلف را مقایسه کرد. 

دیدگاه
آخرین اخبار