نسخه پیچی قالیباف برای چالش‌های اقتصادی کشور

قالیباف بعد از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری گفت: اگر معتقدم نبودم که مشکلات امروز مثل معیشت و گرانی‌ها و هزینه‌های کمرشکن قابل حل نیست هرگز نمی‌آمدم

به گزارش اکونگار به نقل از دانشجو، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس با حضور در وزارت کشور در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.

فتح قله علاوه بر انگیزه و احساس وظیفه،تجربه و مهارت هم می‌خواهد و اگر معتقد نبودم که مشکلات امروز مانند معیشت، کاهش قدرت خرید، محرومیت، فقر و تبعیض و هزینه‌های کمرشکن مسکن و بازار نابسامان خودرو و یا وضعیت اینترنت و یا عبور از تحریم‌ها قابل حل است هرگز پا به عرصه رقابت نمی‌گذاشتم.

من هم مانند همه بدون اشکال نیستم، فقط دیکته نا نوشته است که غلط ندارد،‌ با مدیریتی مسئولیت پذیر و انقلابی دولتی کار آمد را ایجاد می‌کنیم تا شما در دنیا احساس سربلندی کنید.

اگر معتقدم نبودم که مشکلات امروز مثل معیشت و گرانی‌ها و هزینه‌های کمرشکن قابل حل نیست هرگز نمی‌آمدم


دیدگاه
آخرین اخبار