ورود سازمان بازرسی به قرارداد چینی شهرداری تهران

با پایان زودهنگام دولت سیزدهم آیا قرار داد پرچالش شهرداری تهران با کشور چین که نیاز به حمایت دولت داشت اجرایی می شود ؟پاسخ برخی از اعضای شورای شهر ششم این است که تغییر دولت ها تغییری در این قرار داد ایجاد نخواهد کرد.

به گزارش اکونگار به نقل از اکوایران، با پایان زودهنگام دولت سیزدهم آیا قرار داد پرچالش شهرداری تهران با کشور چین که نیاز به حمایت دولت داشت اجرایی می شود ؟پاسخ برخی از اعضای شورای شهر ششم این است که تغییر دولت ها تغییری در این قرار داد ایجاد نخواهد کرد.

اما ناصرامانی عضو شورای شهر تهران می گوید : هنوز قرار دادی قطعی نشده است که ما بدانیم تغییر دولت می تواند در اجرای قرار دادتاثیر بگذارد یا خیر ؟

او می گوید  هیات تطبیق فرمانداری سوالاتی که سازمان بازرسی کل کشور در مورد این قرار داد داشت را به شورای شهر تهران ارسال کرد و شورانیز با امضای آقای چمران این سوالات را به شهرداری تهران داده است که تاکنون پاسخ آنها ارسال نشده است و قرار تازمانی که  به تایید فرمانداری نرسیده باشد قطعی نیست . 

امانی می گوید : به فرض هم قرار دادقطعی شده باشد باز ما به عنوان شورای شهر تهران نمی دانیم آیا تعهدات این قرار داد میان دولت و شهرداری به صورت مکتوب و رسمی درآمده است. سه وزارت خانه صمت، کشور و بانک مرکزی در این قرار داد مسئولیت مستقیم دارد اگر میان بالاترین مدیران این سه دستگاه قرار داد قطعی امضا شده باشد دیگر با تغییر دولت در اجرای آن خللی وارد نمی شود.

 

 

 

دیدگاه
آخرین اخبار