سیل نقدینگی پایه‌های اقتصاد کشور را ویران می‌کند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: از خواب که بلند می‌شویم ۶-۷ هزار میلیارد به نقدینگی کشور اضافه می‌شود.

به گزارش اکونگار، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خلق پول عامل تورم است گفت: صبح به صبح که از خواب بلند می‌شویم 6-7 هزار میلیارد به نقدینگی کشور اضافه می‌شود.

دیدگاه
آخرین اخبار