دپوی ۴۴هزار تن شیرخشک صنعتی کارخانجات/ زیان ۵تا۱۰هزارتومانی واحدها در فروش هرکیلو محصول

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: بنابر آمار ۴۴ هزارتن شیرخشک در کارخانجات دپو شده که این میزان ۲ برابر سال گذشته است. از این رو هرچه سریع تر باید تمهیداتی در راستای صادرات شیرخشک اتخاذ شد.

به گزارش اکونگار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سیاوش سلیمی رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: بنابر آمار ماهانه ۱۸ تا ۲۰ هزارتن شیرخشک در کشور تولید می شود، درحالیکه ۵ تا ۶ هزارتن مورد نیاز بازار داخل است.

به گفته او، برآوردها حاکی از آن است که تولید شیرخشک تا پایان سال به ۱۵۰ هزارتن برسد. تولید شیرخشک در ۶ ماهه دوم سال به نسبت ۶ ماهه ابتدای سال ناشی از افزایش تولید شیرخام بالاتر است.

سلیمی ادامه داد: بنابر آمار ۴۴ هزارتن شیرخشک در کارخانجات دپو شده که این میزان ۲ برابر سال گذشته است. از این رو هرچه سریع تر باید تمهیداتی در راستای صادرات شیرخشک اتخاذ شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: با توجه به مازاد تولید هرچه سریع تر باید تمهیداتی در راستای تعدیل نرخ پایه گمرکی اتخاذ شود چراکه واحدهای شیرخشک در فروش هرکیلو محصول با زیان ۵ تا ۱۰ هزار تومان روبرو هستند.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان