کف و سقف قانونی عیدی کارگران چقدر است؟

به گفته آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار حداقل عیدی کارگران، دوبرابر دستمزد خودشان است نه دو برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار.

به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، در روزهای اخیر، اخباری در مورد عیدی پایان سال کارگران مشمول قانون کار منتشر شده است؛ در این اخبار آمده «عیدی کارگران نباید از ۱۰ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان کمتر باشد».

براساس یک روال عرفی، حداقل عیدی کارگران هرساله دوبرابر پایه مزد تعیین می‌شود و این در حالیست که به گفته آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، براساس ماده واحده عیدی مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کف عیدی، شصت روز مزد خود کارگر است نه شصت روز دستمزد روزانه‌ی مصوب شورایعالی کار.

او تاکید کرد: در این ماده واحده آمده کارفرما باید حداقل به اندازه ۶۰ روز دستمزد خود کارگر به او عیدی بدهد؛ البته سقف عیدی، نود روز مزد مصوب شورایعالی کار است.

خوشوقتی اضافه کرد: به این ترتیب، دستمزد روزانه کارگر در کارگاه ملاک عیدی‌ست و کارفرما باید حداقل به اندازه ۶۰ روز دستمزد کارگر به او عیدی بدهد؛ البته قانون پرداخت بیشتر از سقف عیدی را هم مجاز شناخته است و در اینجا عرف کارگاه، حکمفرماست.

او افزود: به عبارتی اگر عرف کارگاه همیشه مثلاً ۱۰۰ روز حداقل مزد بوده، کارفرما نمی‌تواند بدون جلب توافق کارگران عرف جاری را زیر پا بگذارد و یکباره کمتر از عرف پرداخت کند.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان