نقشه راه اکونگار، رسانه بخش خصوصی و شرکت‌ها

رسانه‌های فعال عامل شکل گیری شبکه های قدرتمند میان بنگاه ها- بازار- دولت- تشکل ها-جامعه و مصرف کنندگان‌اند. رسانه یک فرصت و ابزار بی بدیل برای ارتباط مداوم و موثر میان همه این مولفه ها و به ویژه بنگاه ها با بازار و مشتریان اند.

به گزارش اکونگار، حجت میرزایی، اقتصاددان و عضو شورای سیاست‌گذاری سایت «اکونگار» طی سخنانی در مراسم آغاز به کار سایت «اکونگار»، اهداف و اولویت‌های نظری و اجرایی این سایت را تشریح کرد:

به طور متعارف و با چنین موضوع و سرفصلی یک جمله مشهور به ذهن می‌رسد که «تصمیم گیری بدون اطلاعات درست، رها کردن تیری در تاریکی است» اما واقعیت این است که در دنیای امروز چنین تصمیماتی بسیار پرهزینه و در مواردی فاجعه آفرین است. در موارد بسیاری تصمیم گیری بدون داده های بهنگام، موثق، برآمده از روش های موثق توسط منابع یا سازمان‌های موثق به یک قمار غیر قابل جبران یا گزینه غیرقابل تغییر یا بازگشت منجر می‌شود.

شتاب بسیار زیاد تغییرات دنیای امروز همراه با پیچیدگی و چندلایگی و چندوجهی بودن و تعاملی و شبکه ای بودن این تغییرات، ضرورت تصمیم گیری های اندیشیده و متکی بر پژوهش های روشمند را در همه سطوح ناگزیر کرده است. ریسک های سیستمی با اتکاء به چنان داده هایی محاسبه پذیر و قابل مدیریت اند، اما محیط پیرامون ما چه برای سیاستگذاری در سطح کلان و چه برای تصمیم گیری در سطح خرد با چهار ویژگی «نااطمینانی»، «پیچیدگی»، «نوسان» و «ابهام» که می توان به اختصار آنها را «نپنا» نامید و ریشه در تغییرات محیط پیرامون یعنی محیط زیست، سیاست، تکنولوژی، اقتصاد و جامعه و قوانین دارند. ما در دنیایی پراز نااطمینانی و ابهام و نوسان زندگی می کنیم که انبوه فناوری های نوین اطلاعاتی از جمله هوش مصنوعی هم ممکن است در کاهش آنها موثر و به اندازه کافی مفید نباشند؛ اگرچه دستیابی به سطح مناسبی از آن برای بهبود تصمیم گیری برای ما ناگزیر است.

 از این روی تحقیق و توسعه، نظام های بازریابی و بازرگانی نوین، انجمن های صنفی و رسته ای و تشکل‌های اقتصادی فعال و بهره گیری از فروش پلتفرمی و ... همه ضروری و ناگزیر است اما و هزاراما که همه این ها بدون برخورداری از رسانه فعال و همرسان،  بی اثر و ابتر خواهد بود. رسانه های فعال عامل شکل گیری شبکه های قدرتمند میان بنگاه ها- بازار- دولت- تشکل ها-جامعه و مصرف کنندگان‌اند. رسانه یک فرصت و ابزار بی بدیل برای ارتباط مداوم و موثر میان همه این مولفه ها و به ویژه بنگاه ها با بازار و مشتریان اند. و طرفه آنکه در ایران امروز و در نبودن یا ضعف نهادهای تحقیق و توسعه و برنامه ریزی استراتژیک و آینده نگر و مشاوران بازاریابی مدرن و در ضعف و آسیب پذیری پلتفرم‌های بازرگانی و توزیع، جور همه را باید رسانه کشد. اما نقش و کارکرد رسانه در فضای آشفته و پرابهام امروز ما باز به همین محدود نمی شود. شاید بتوان گفت که بارگذاری‌های بسیار بزرگ تری بر دوش و شانه های نحیف رسانه‌های فعال امروز باید گذاشت که چند مورد را به اختصار بر می‌شمارم.

 تسهیل و فراهم سازی مسیر یادگیری، یعنی شناسایی و انتقال دانش و تجربه میان بنگاه‌ها؛ یادگیری در دنیای امروز به یک پیشران مهم فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. تولید و انتقال داده‌های و تجارب و دانش ضمنی میان بنگاه‌ها و صنایع زمینه کاهش هزینه و زمان و رشد سریع فناوری و انتقال نوآوری را فراهم می کند و این مهم نیازمند مستندسازی تجارب و دانش بنگاه‌ها و هم مستندسازی دانش ضمنی مدیران و متخصصان مجرب بسیار مهم و ضروری است. 

 گشودن یک مسیر راهبردی برای ایجاد شفافیت حداکثری و عمومی سازی دانش و داده ها و اطلاعات یک مسیر بی بدیل و کم هزینه برای کاهش فساد و کاهش تعارض منافع در زنجیره های ارزش تولیدی کشور است.

افزایش تقارن اطلاعات میان کارگزاران خرد و میان آنها و سیاستگذاران سطح کلان و کاهش زمان و هزینه دسترسی و افزایش دقت در اطلاعات از جمله اقدامات ضروری برای کاهش هزینه های مبادلاتی و مبارزه با فساد و افزایش قدرت رقابت پذیری اقتصادی است.

انتشار تحلیل‌های معتبر از روندهای اقتصادی و اجتماعی علاوه بر داده‌ها و اطلاعات و تبدیل و فرآوری آنها برای قابل مصرف بودن یا تولید محتوای مناسب و جذاب. به ویژه داده هایی که با سنجش ویژگی ها، باورها، نگرش ها و گرایش های شهروندان به طور مستمر و ادواری درک درستی از تحولات اجتماعی به دست می دهد و هم سیاستگذاران و هم مدیران بنگاههای اقتصادی را به جای غافل گیری در مقابل حوادث و تحولات به قدرت تحلیل و تفسیر پدیده ها و قدرت پیش بینی آینده تجهیز می‌کند.

 

 

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان