افزایش ۲۵ درصدی هزینه حمل دریایی کالاها

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در بخشنامه ای افزایش ۲۵ درصدی هزینه حمل دریایی کالاها را ابلاغ کرد.

به گزارش اکونگار به نقل از بازار، در این بخشنامه آمده است به استناد ابلاغیه شماره /٣٢٨١۵ ص ١۴٠٢/ مورخ ١۴٠٢/٠۷/٢۵ سازمان بنادر و دریانوردی موضوع اصلاحیه تعرفه های خدمات بندری و دریایی نیمه دوم سال، بنادر بازرگانی، حسب مصوبه اجلاس شماره ٢١٣۹ مورخ ١۴٠٢/٠۷/٢۴ هایت محترم عامل سازمان و به استناد ابلاغیه شماره /٣۴۴٨٠ ص ١۴٠٢/ مورخ ١۴٠٢/٠٨/٠۹ سازمان بنادر و دریانوردی موضوع اصلاح تعرفه های سال ١۴٠٢ مترتب بر شناورها حسب اجلاس شماره ٢١٣٨ مورخ ١۴٠٢/٠۷/١۷ هیأت محترم عامل سازمان و پیرو نامه شماره /١۴٠٢۶ ص ١۴٠٢/ مورخ ١۴٠٢/٠٣/٢٣ سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر رسوب کانتینر خالی، بازنگری قراردادها و سهم بری سازمان از درآمد کانتینرهای خالی و به استناد بخشنامه شماره ۴٨٠٢١ مورخ ١٣۹۴/٠۴/١۶ هزینه های حمل دریایی کالاهای کانتینری و غیر کانتینری از / به بنادر بازرگانی شمال و جنوب کشور مستند به اعلامیه دریافتی به شرح پیوست منطبق بر بند دال بخشنامه صدرالذکر، از تاریخ ١۴٠٢/١٠/٠١ با %٢۵ افزایش اعمال می گردد. بدیهی است مبنای حاکمیت وصول هزینه های افزایش یافته پرداخت و تسویه حساب ذینفع می باشد.

هزینه حمل دریایی کالاها ۲۵ درصد افزایش یافت

 

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان