دورنمای تقاضای نفت افزایشی است

آژانس بین‌المللی انرژی که به کشورهای صنعتی در زمینه انرژی مشاوره می‌دهد، اضافه کرد که انتظارات برای رشد تقاضا در سال ۲۰۲۴، با امید به کاهش نرخ بهره و کاهش اخیر قیمت نفت، تقویت شده است.

به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، آژانس بین‌المللی انرژی که در پاریس مستقر است، اعلام کرد: اگرچه کاهش داوطلبانه عرضه از سوی عربستان سعودی و روسیه تا پایان سال ۲۰۲۳، عرضه را محدود نگه می‌دارد، اما با توجه به این که رشد تقاضا رو به کندی است، بازار ممکن است در آغاز سال ۲۰۲۴ دچار مازاد عرضه شود.

در حالی که انتظار می‌رود رشد کلی اقتصاد و تقاضا برای نفت در سال میلادی آینده کاهش یابد، تقاضا در سال ۲۰۲۳ با تاب آوری اقتصاد آمریکا و تقاضای بی‌سابقه چین در سپتامبر، پشتیبانی شده است.

در گزارش این آژانس آمده است: در حال حاضر، با توجه به این که تقاضا همچنان از میزان عرضه در زمستان نیمکره شمالی فراتر خواهد بود، توازن بازار در برابر خطرات اقتصادی و ژئوپلیتیکی فزاینده و نوسانات بیشتر در آینده، آسیب پذیر خواهد ماند.

قیمت نفت برنت از حدود ۹۸ دلار در سپتامبر، به حدود ۸۲ دلار در هر بشکه کاهش پیدا کرده است زیرا نگرانی نسبت به رشد اقتصادی و تقاضا، قیمت‌ها را تحت فشار قرار داده و نگرانی‌ها نسبت به اختلال احتمالی عرضه به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه را تحت الشعاع قرار داده است.

بر اساس گزارش رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی خود از رشد تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۳ را از ۲.۳ میلیون بشکه در روز، به ۲.۴ میلیون بشکه در روز افزایش داد و به پیش‌بینی اوپک از رشد تقاضا به میزان ۲.۴۶ میلیون بشکه در روز نزدیک شد. برای سال ۲۰۲۴ هم پیش‌بینی خود از رشد تقاضا برای نفت را از ۸۸۰ هزار بشکه در روز، به ۹۳۰ هزار بشکه در روز بازبینی که همچنان بسیار کمتر از پیش بینی اوپک از رشد تقاضا به میزان ۲.۲۵ میلیون بشکه در روز است.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه