اقتصاد منطقه یورو سبز شد

نظرسنجی‌ای نشان داد رکود در تولید منطقه یورو ماه گذشته کاهش یافت و نشان می‌دهد ممکن است بدترین شرایط برای کارخانه‌های منطقه به پایان برسد، اگرچه تقاضا به پایین‌ترین حد خود در تقریبا یک سال اخیر کاهش یافته است.

به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به عنوان نقطه‌ای منفی باقی ماند اما شاخص نهایی مدیران خرید منطقه یورو در ماه آگوست از ۴۲.۷ جولای به بالاترین سطح سه ماهه ۴۳.۵ افزایش یافت.

هزینه تولید برای ششمین ماه کاهش یافت و کارخانه‌ها دوباره بخشی را به مصرف‌کنندگان منتقل کردند.

طبق نظر اکثریت محدودی از اقتصاددانان مورد نظر رویترز، انتظار می‌رود این ماه افزایش نرخ بهره را متوقف کنند اما امسال یک بار دیگر افزایش خواهند یافت و نرخ سپرده را به ۴ درصد خواهند رساند.

 

دیدگاه