"دیوار" و "شیپور"متهمان گرانی مسکن

مدیرکل خدمات عمومی وزارت صمت در مکاتبه با اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی خواستار تعلیق فعالیت دیوار و شیپور به دلیل عدم اجرای ضوابط خاص درج آگهی شد.

به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، مکاتبه محمدحسین قمری مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت با اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به شرح زیر است؛

 عنایت به بند (2) مصوبه جلسه مورخ 1402/03/09 و اخطار شماره 417617 مورخ 1402/03/24 و بند (1) مصوبه جلسه مورخ 1402/05/15 و اخطار شماره 805708 مورخ 1402/05/24 کمیته نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب و کارهای مجازی در خصوص نحوه درج قیمت مسکن در سکوهای نیازمندی های آنلاین و اتصال شرکت آگه پردازان هوشمند (دیوار) و نت تجارت اهورا (شیپور) با توجه به عدم اجرای ضوابط خاص درج آگهی در سکوهای برخط ( موضوع نامه 400/68873 مورخ 1402/04/25 معاون وزیر راه و شهرسازی ) در مهلت قانونی مقتضی است؛ برابر بند (ب) ماده (5) آیین نامه اجرایی موضوع مواد (2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی نسبت به تعلیق فعالیت و نماد کسب و کارهای مذکور اقدام و نتیجه به این دفتر ارسال شود.

رئیس‌جمهوری در جلسه اخیر شورای عالی مسکن با اشاره به مشکلاتی که سکوهای انتشار آگهی در حوزه قیمت‌سازی برای مردم ایجاد کرده‌اند گفته بود: در قدم اول نظارت بر سکوها باید از سوی خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مامور و مسئول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند. مسئله سکوها و پلتفرم‌ها حتما باید ساماندهی شود، به نحوی که قیمت‌سازی و سوداگری در این فضا انجام نشود.

 

دیدگاه