شفاف سازی ولقمان درباره خرید سهام یک شرکت سبدگردانی

شرکت سرمایه گذاری لقمان که پیش از این به دنبال خرید سهام یک شرکت سبدگردانی بود، نسبت به خرید 65 درصد سهام این شرکت شفاف سازی کرد.

به گزارش اکونگار و به نقل از شهر بورس، شرکت سرمایه گذاری لقمان (ولقمان) با افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف در کدال نسبت به خرید سهام یک شرکت سبدگردانی توسط ولقمان شفاف سازی کرد.

بر این اساس، با توافق طرفین و با لحاظ گزارش کارشناسی و متناسب با سهام واگذار شده، ارزش سهام موضوع صلحنامه (تعداد 70.015.400 سهم معادل 65 درصد) برابر با 245.812.450.000 ریال است.

نحوه تسویه همزمان با امضا قرارداد طی چند فقره چک متناسب با سهام واگذار شده فروشندگان به طرف مقابل پرداخت شد.

 

دیدگاه