لطیفی: آزمون‌های استخدامی سر وقت برگزار می‌شود

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد: هیچ کاری را در حوزه اداری و استخدامی متوقف نمی‌کنیم، دستگاه‌های اجرایی نیازهای خود را اعلام می‌کنند و با رعایت مباحث کارشناسی، موضوع پیگیری می‌شود.

به گزارش اکونگار به نقل از فارس، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه آزمون‌های استخدامی سر وقت برگزار می‌شود، بیان کرد: هیچ کاری را در حوزه اداری و استخدامی متوقف نمی‌کنیم، دستگاه‌های اجرایی نیاز‌های خود را اعلام می‌کنند و با رعایت مباحث کارشناسی، موضوع پیگیری می‌شود.

 میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره تبلیغات نامزد‌های انتخاباتی، گفت: به هیچ عنوان از امکانات دولتی نباید برای تبلیغات نامزد‌های انتخاباتی استفاده شود؛ این موضوع رصد می‌شود.

وی با بیان اینکه آزمون‌های استخدامی سر وقت برگزار می‌شود، بیان کرد: هیچ کاری را در حوزه اداری و استخدامی متوقف نمی‌کنیم، دستگاه‌های اجرایی نیاز‌های خود را اعلام می‌کنند و با رعایت مباحث کارشناسی، موضوع پیگیری می‌شود.

 

 

دیدگاه
آخرین اخبار