نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برای مهرماه تعیین شد

قیمت گاز خوارک پتروشیمی برای شهریور ماه و قیمت سوخت مصرفی صنایع مختلف برای مهرماه ابلاغ شد.

به گزارش اکونگار به نقل از فارس؛ پس از کش و قوس‌های فراوانی که در زمینه تعیین نرخ خوراک درون دولت بود، بالاخره وزارت اقتصاد تصمیم گرفت، نرخ خوراک را براساس فرمول محاسبه کند.

در نامه‌ای که در مورد نرخ خوراک منتشر شده است، قیمت گاز خوارک پتروشیمی برای شهریور ماه و قیمت سوخت مصرفی صنایع مختلف برای مهرماه ابلاغ شد.

نرخ خوراک پتروشیمی_ها

قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها برای شهریور ماه 4881 تومان به ازای هر مترمکعب ابلاغ شده است.

نرخ خوراک پتروشیمی_ها

در برنامه هفتم توسعه نیز دولت پیشنهاد تعیین نرخ خوراک براساس فرمول را داده است که باید ببینیم با این پیشنهاد موافقت می‌شود یا خیر.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه