افزایش فروش ایرانول

شرکت نفت ایرانول (شرانل) طی عملکرد ۱ ماهه مهر ۱۴۰۲ افزایش فروش ۲۸ درصدی را به ثبت رسانده است.

به گزارش اکونگار به نقل از شهر بورس؛ شرکت نفت ایرانول (شرانل) گزارش عملکرد 1 ماهه مهر 1402 را در کدال درج کرد.

شرانل در مهر امسال معادل 1,189،474 میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده است. فروش شرانل در مهر 1401 مبلغ 926,409 میلیارد تومان بوده است. که افزایشی 28 درصدی را رقم زده است.

شرانل با سرمایه 200,000 میلیارد تومان طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به اسفند 1402 مبلغ 7,899,477 میلیارد تومان درآمد از فروش داشته است. درآمد شرکت در دوره مشابه سال قبل معادل 7,595,128 میلیارد تومان بود که 4 درصد افزایش درآمد برای شرکت ثبت شده است.

فروش نفت ایرانول

از دیگر رسانه ها
دیدگاه