توضیح « پتروشیمی شیراز» درباره وصول مطالباتش

شرکت پتروشیمی شیراز درباره مطالبات از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توضیح داد.

به گزارش اکونگار و به نقل از بورس نیوز، شرکت پتروشیمی شیراز درباره مطالبات از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توضیح داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، با توجه به مطالبات این شرکت در سنوات اخیر از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و با تلاش و همراهی سهامدار عمده در این خصوص، مطالبات مذکور (مبلغ ۹۱.۵۹۱.۹۴۶ میلیون ریال مطالبات این شرکت تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹) در سامانه جامع مدیریت تعهدات دولت توسط شرکت موصوف تکمیل و مقرر شد پس از این مطالبات در مواعد قانونی خود به ثبت برسد.

دیدگاه