افت عجیب درآمدی در «حفاری»

شرکت حفاری شمال، گزارش عملکرد یک ماهه شرکت را ثبت کرد که این گزارش کاهش 29 درصدی درآمد حفاری را نشان می‌دهد.

به گزارش اکونگار و به نقل از شهر بورس، شرکت حفاری شمال گزارش یک ماهه فعالیت خود را روانه کدال کرده اما بررسی این گزارش ماهانه، از یک افت عجیب درآمدی در «حفاری» حکایت دارد.

بر اساس این گزارش، درآمد شرکت در یک ماهه منتهی به 30 مرداد، حدود 227 میلیارد تومان بود که نسبت به ماه گذشته افت 29 درصدی را نشان می‌دهد. علاوه بر آن، درآمد حفاری در مردادماه، کمترین میزان درآمد این شرکت در سال 1402 بوده است.

در این سال مالی حفاری در ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر به ترتیب 261، 307، 317 و 322 میلیارد تومان سودسازی داشته، اما این ارقام در مردادماه به 227 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

این در حالی است که شرکت حفاری در فروردین ماه پنج پروژه داشته که در ماه های بعد به هفت پروژه افزایش پیدا کرده است.

تا تیرماه، درآمد حاصل از این پروژه‌ها افزایشی بوده، ولی در مردادماه در همه پروژه‌ها کاهش درآمد مشاهده می‌شود. این در سال گذشته نیز رخ نداده و در مردادماه 1401، روند کاهشی در درآمدهای شرکت دیده نمی‌شود.

شرکت حفاری شمال درباره این کاهش سود توضیحی به سهامداران نداده است.

 

دیدگاه