زمان پرداخت سود تاپیکو اعلام شد

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با ثبت اطلاعیه، زمان پرداخت سود تاپیکو را در سامانه کدال اعلام کرد.

به گزارش اکونگار و به نقل از شهر بورس، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین زمان پرداخت سود تاپیکو را اعلام کرد.

در اطلاعیه تاپیکو آمده است:

با عنایت به تصمیمات مجمع عمومی سالیانه این هلدینگ در تاریخ 1402/06/06 مبنی بر تقسیم 2.740 ریال سود نقدی به ازای هر سهم، برنامه زمان بندی پرداخت سود سهامداران که در تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه سهامدار شرکت بوده اند به شرح زیر است:

سود سهامداران حقیقی، صندوق های سرمایه گذارو سبدگردان های دارای کد سجام از تاریخ 1402/07/04 به شماره حساب ثبت شده معرفی شده در سامانه سجام واریز می شود.

سهامداران حقیقی، صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردانهای فاقد کد سجام با همراه داشتن کارت ملی و کد بورسی خود در تاریخ 1402/10/04 می توانند به شعب بانک پارسیان در سراسر کشور مراجعه کنند.

سهامداران حقوقی تا 100 میلیون سهم دارای کد سجام در تاریخ 1402/07/04 به شماره حساب ثبت شده در سامانه سجام واریز می شود.

سهامداران حقوقی تا 100 میلیون سهم فاقد کد سجام و سهامداران حقوقی بیش از 100 میلیون سهم ظرف می توانند در مهلت قانونی و با تکمیل و ارسال جدول پیوست در سربرگ شرکت، با امضای صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت وبه همراه آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضای مجاز سود سهام خود را دریافت کنند.

 

دیدگاه