تولید ۱۳ میلیون تن محصولات فولادی/ رشد ۲ درصدی فولاد کشور

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، گزارش هفت ماه از عملکرد صنعت فولاد منتشر کرد که بر اساس آن ۱۳ میلیون تن محصولات فولادی تولید شد. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

به گزارش اکونگار به نقل از ایرنا، طبق گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در مدت یاد شده ۱۸ میلیون و ۴۹۷ هزار تن فولاد میانی تولید شد که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۸ میلیون و ۳۶۶ هزار تن بود، رشد هفت‌دهم درصدی نشان می دهد.

در این مدت ۸۵۱ هزار تن تیرآهن، ۶ میلیون و ۱۰۳ هزار تن میلگرد و ۵۳۵ هزار تن نبشی، ناودانی و سایر مقاطع تولید شد. بر این اساس کل تولید مقاطع طویل فولادی در این مدت هفت میلیون و ۴۸۹ هزار تن به ثبت رسید.

برپایه این آمارها، در هفت ماهه امسال شاهد رشد ۲۱.۱ درصد تولید تیرآهن هستیم، اما تولید میلگرد با افت ۲.۲ درصدی همراه شد.

در مدت یاد شده، همچنین پنج میلیون و ۲۷۵ هزار تن ورق گرم، یک میلیون و ۴۱۱ هزار تن ورق سرد، یک میلیون و چهار هزار تن ورق پوششدار تولید شد. به این ترتیب مجموع تولید کل مقاطع تخت فولادی به پنج میلیون و ۵۱۱ هزار تن رسید که در هم‌سنجی با پارسال رشد ۳.۷ درصدی نشان می‌دهد.

170729475

بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد، تا پایان مهرماه امسال ۱۸ میلیون و ۴۹۷ هزار تن فولاد میانی شامل ۱۱ میلیون و ۶۹۳ هزار تن بیلت و بلوم و ۶ میلیون و ۸۰۴ هزار تن اسلب تولید شد. جمع تولید فولاد میانی در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد اندک هفت‌دهم درصدی داشته است.

همچنین در این مدت ۲۲ میلیون و ۱۱۲ هزار تن آهن اسفنجی تولید شد که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۰ میلیون و ۹۸۴ هزار تن بوده است، رشد ۵.۴ درصدی را نشان می دهد.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه