باید و نبایدهای افزایش تاب آوری صنعت فولاد

مدیرعامل فولاد خراسان راهکارهای افزایش تاب آوری صنعت فولاد را زیر ۶ عنوان کلی «صادرات محوری»، «قیمت سازی واقعی»، «بازتعریف نقش سازمان‌های مردم نهاد و انجمن ها»، «توسعه اکتشافات معدنی»، «ادغام و تشکیل شرکت‌های بزرگ مقیاس» و «بومی‌سازی شبکه ای تجهیزات و ماشین آلات» طبقه بندی کرد و آن ها را راهکارهایی دانست که از منظر او باید در پرتو فرصت های صنعت فولاد کشور برای افزایش تاب اوری و غلبه بر بحران های آتی این صنعت مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش اکونگار به نقل از معدن نامه؛ جوان‌بخت، مدیرعامل فولاد خراسان، بازنگری در نرخ ارز، تجدید نظر در سیاست های دستوری قیمت‌گذاری و رفع تعارض میان مشوق های سیاست‌گذاری با بخشنامه‌های محدودکننده صادرات با نگاه حمایت از صادرکنندگان و حل تعارض به سود صادرات را از اقدامات بایسته در محور اول دانست.

او واگذاری معادن کوچک به شرکت‌های بزرگ تولیدکننده فولاد و تجمیع پروانه های بهره برداری ذیل برنامه‌های تولیدی را از راهکارهای حوزه اکتشافات معدنی ذکر کرد و افزود: تسهیل مقررات در این زمینه، نیازمند قانونگذاری مجلس و شکستن انحصار در حوزه مطالعات زمین شناسی و اکتشافات است.

جوانبخت از ادغام شرکت‌های کوچک مقیاس و تشکیل شرکت‌های بزرگ به عنوان راهکاری برای ارتقای تاب‌آوری در زنجیره فولاد نام برد و نیز اضافه کرد: در کنار همه این ها، با نگاهی به تجارب انباشته و دانش فنی موجود در می یابیم که «بومی سازی» شبکه ای و تقویت توان «ساخت داخلی» تجهیزات و ماشین آلات در کشور، با بهره گیری از دانش فنی موجود در ایران ممکن است و تاسیس دپارتمان های تخصصی برای تامین این مقصود می تواند بسیار راهگشا باشد.

مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد خراسان تاکید کرد: تعبیر مناسب برای گزارهی «تاب آوری صنعت فولاد»، مسیر فائق آمدن بر بحران های این صنعت است و من معتقدم که با بهره گیری از «فرصت»ها می توان بر «چالش»های فولادسازی در کشور غالب شد.

دیدگاه