فولاد مبارکه سهام گل‌گهر را به وثیقه گذاشت

​شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از توثیق سهام متعلق به شرکت فولاد مبارکه اصفهان جهت تضمین تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره خبر داد.

به گزارش اکونگار و به نقل از مدار اقتصادی، فولاد مبارکه اصفهان تعداد 7 میلیارد و 5 میلیون و 253 هزار و 941 سهم از سهام گل‌گهر را به منظور تضمین تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره به وثیقه گذاشت. این تعداد از سهام 28.75 درصد از سهام در مالکیت فولاد مبارکه است.

 

دیدگاه