حرکت فولادسازان ایران در لبه تکنولوژی جهان

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین (تاصیکو) گفت: برای تولید فولادهای با حداقل کربن یا فولادهای سبز، نیازمند انجام سرمایه‌گذاری‌های زیاد هستیم، زیرا آینده تولید و صادرات فولاد کشور به تولید این نوع از فولادها وابسته است.

به گزارش اکونگار و به نقل از معدن 24، امیرحسین نادری‌ افزود: فولادسازان کشور با وجود همه مشکلات و تحریم‌ها در لبه تکنولوژی جهان در حرکتند و برندهای فولادی از فناوری‌های روز استفاده می‌کنند.

وی بیان‌داشت: با این حال، برای تولید فولادهای با حداقل کربن یا فولادهای سبز، نیازمند انجام سرمایه‌گذاری‌های زیاد هستیم، زیرا آینده تولید و صادرات فولاد کشور به تولید این نوع از فولادها وابسته است.

مدیرعامل تاصیکو تاکید کرد:‌ باید مجموعه‌های بزرگ فولادی کشور در این زمینه پیش قدم شوند و بتوانند فناوری ویژه تولید این نوع از فولادها را وارد کنند.

وی همچنین خاطرنشان‌کرد: از طرفی باید بتوانیم محصولات فولادی مورد نیاز حوزه های مختلف صنعتی کشور را تامین کنیم.

نادری ادامه‌داد: این موضوع در مجموعه‌های مختلفی که ما سهامدار آن هستیم همواره مورد تاکید است که از جمله تولید ریل در مجموعه ذوب آهن و فولادهای کیفی در سایر مجموعه‌هاست تا از یک سو، نیاز کشور فراهم شود و از سویی دیگر، با توجه به ارزآوری بسیار خوب آنها در مقایسه با فولادهای تجاری، در حوزه صادرات نیز بتوانیم حداکثر حضور را در بازارها داشته باشیم.

 

دیدگاه