سهامدارن سدید دست به دامان قوه قضاییه شدند

سهامدارن گروه صنعتی سدید در اعتراض به توقف رای دیوان عالی کشور در پی اعمال نفوذ آستان قدس در محل معاونت قضایی قوه قضاییه تجمع کردند.

به گزارش اکونگار؛ همزمان با برگزاری جلسه بررسی آخرین وضعیت پرونده مالکیت سدید بر ۳۳ درصد از سهام شرکت فراب در معاونت قضایی قوه محترم قضاییه، جمعی از سهامداران گروه صنعتی سدید روز یکشنبه در محل این معاونت، نارضایتی خود را از اعمال نفوذ آستان قدس در این پرونده در طی ۳۰ سال بررسی و ۴ بار اعمال ماده ۴۷۷؛ ابراز داشتند.

پرونده ای که در تمامی دادگاه های بدوی و تجدید نظر، کلیه آرا بر حقانیت سدید در این دعوا صحه گذارده و در اردیبهشت سال جاری نیز دیوان عالی کشور؛ در یک رای متقن و کامل بار دیگر مالکیت این هلدینگ صنعتی بر ۳۳ درصد از سهام شرکت فراب را تایید نموده و پرونده را به نفع سدید مختومه اعلام نمود. اما آستان قدس مجددا و برای بار پنجم و با مداخله فراقانونی – بدون آنکه سمتی در پرونده داشته باشد- دستور موقت بررسی و اظهار نظر مجدد را از ریاست محترم قوه، اخذ نمودند.

سهامداران با استناد به سخنان رهبر معظم انقلاب درخصوص عدالت محوری قوه قضا و تمکین و رعایت کل جامعه از قانون، ضمن تقبیح اعمال فراقانونی و الزام به برابری قانون برای همه افراد جامعه در هر سطوحی، رفع توقف اجرای رای دیوان عالی کشور درخصوص مالکیت هلدینگ سدید بر ۳۳ درصد از سهام فراب را از دستگاه قضا خواستار و خواهان اجرای هرچه سریعتر این رای شدند. /تولید و اقتصاد

دیدگاه