۵۳۰۰ میلیارد تومان بیمه نامه معدنی صادر شد

ارزش بیمه نامه‌های صادر شده توسط صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی طی چهارماه نخست امسال، بیش از پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان ثبت شد که شامل ۷۷ فقره بیمه نامه اعتباری است.

به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، این عملکرد حاکی از رشد 60 درصدی در تعداد صدور بیمه نامه و حدود 170 درصد در ارزش ریالی را نشان می‌دهد.

این روند در سایر بیمه نامه‌های صادر شده توسط صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی نیز قابل مشاهده است. به گونه‌ای که در بخش صدور بیمه نامه سرمایه گذاری تعداد بیمه نامه ها از 9 فقره در سال قبل به 13 فقره در سال 1402 رسیده و از نظر ارزش ریالی نیز رقم این بیمه نامه‌ها از 110 میلیارد ریال با افزایشی در حدود 900 درصدی به 946 میلیارد ریال افزایش داشته است.

همچنین ارزش تقاضاهای آماده برای صدور بیمه نامه در صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی بالغ بر 16.304 میلیارد ریال برآورد می‌شود که با احتساب بیمه نامه‌های صادره در دوره مورد اشاره، این صندوق مجموعأ عملکردی به ارزش 70.948 میلیارد ریال در صدور انواع بیمه نامه و ضمانتنامه داشته است.

گفتنی است؛ سرمایه این صندوق حمایتی معادن بخش خصوصی، تا ١6 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

 

دیدگاه