کاهش سودآوری صنایع در پی دستورالعمل‌های غیرکارشناسی دولت

رئیس انجمن مس ایران گفت: با توجه به این که سال گذشته با دستورالعملات خلق الساعه همچون عوارض صادراتی شاهد کاهش سودآوری صنایع بودیم، تمام قوانین و دستورالعمل‌ها می‌بایست برای یک بازه ۱۰ تا ۱۵ ساله ثابت باشند.

به گزارش اکونگار به نقل از انجمن مس ایران؛ بهرام شکوری، رئیس انجمن مس ایران گفت: دولت می‌بایست با فاصله گرفتن از تصمیمات ناگهانی و سیاست‌گذاری‌های دستوری، زمینه را برای افزایش اعتماد عمومی فراهم آورد تا به مرور شاهد تزریق سرمایه به بازار سهام باشیم.

او در رابطه با نقش بازار سرمایه در تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، اظهار کرد: دولت می‌بایست در راستای نامگذاری شعار سال بنگاه‌های خصولتی و دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار و مشارکت مردم در این بازار را افزایش دهد.

رئیس انجمن مس ایران افزود: در حال‌ حاضر علی‌رغم آنکه بازار سرمایه از بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار است اما به سبب تصمیمات خلق‌الساعه اطمیمنان لازم سرمایه‌گذاران به منظور تزریق سرمایه در این بازار کاهش یافته است.

او در ادامه عنوان کرد: بازار سرمایه با توجه به زیرساخت‌هایش می‌تواند نقش کلیدی در تجمیع منابع خُرد داشته باشد، در همین راستا اگر بتوانیم از ظرفیت صندوق پروژه‌ها به منظور تکمیل پروژه‌ها بهره بگیریم به طور حتم شاهد سودآوری صنایع و توسعه طرح‌ها خواهیم بود.

شکوری در پاسخ به سوال مبنی بر این که پیش‌بینی پذیری اقتصاد چه تاثیری می‌تواند بر سودآوری صنایع داشته باشد، اظهار کرد: مسئله ثبات اقتصادی یکی از موضوعاتی است که نقش قابل توجهی در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و همچنین سودآوری صنایع دارد. با توجه به این که سال گذشته با دستورالعملات خلق الساعه همچون عوارض صادراتی شاهد کاهش سودآوری صنایع بودیم، تمام قوانین و دستورالعمل‌ها می‌بایست برای یک بازه ۱۰ تا ۱۵ ساله ثابت باشند.

رئیس انجمن مس ایران خاطرنشان کرد: افزایش شفافیت سودآوری بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی در گرو پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای اقتصادی است.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان