مثبت و منفی طرح جامع بر صنعت مس

یک عضو هیات مدیره انجمن مس گفت: با توجه به منابع غنی و وفور ماده معدنی مس در کشور، باید نگاه ویژه ای به این صنعت شود تا با بهره وری مناسب و صادرات آن، بخشی از ارز کشور تامین شود و نیز با تلاش های مستمر، صنعت مس می تواند جایگاه مشتقات نفتی و گازی را بگیرد.

به گزارش اکونگار به نقل از چابک آنلاین؛ وحید اسلامیان، عضو هیات مدیره انجمن مس درباره طرح جامع مس گفت: صنایع پایین دست و بالا دستی در حال کار همزمان بر روی این طرح بوده تا مورد تصویب هیات وزیران  ودولت قرار بگیرد که جزو کارهای مهم بوده و طی این طرح تاثیرگذار اقتصادی برای 5_10 سال آینده برنامه ریزی انجام شده است.

عضو هیات مدیره انجمن مس تصریح کرد: اگر این طرح به درستی تدوین و اجرایی شود، تغییرات مهمی را به دنبال خواهد داشت و با سرمایه گذاری مناسب به صورتی که حتی صنایع پایین دستی را هم در بر بگیرد، در اشتغال و ارز آوری و توسعه صنعت مس بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

اسلامیان بیان کرد: نقطه عطفی که می تواند محقق شود این است که باید در صنایع پایین دستی کارهای مفصلی انجام شود مانند انرژی های خورشیدی، خودرو های برقی و هایتک که سود آوری خوبی را برای صنعت مس به دنبال خواهد داشت.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان