اقساط مسکن مهر در بخش مسکن هزینه می‌شود

مدیرعامل صندوق ملی مسکن گفت: پیش‌بینی ما برای ۱۴۰۲ حدود ۳.۸ همت بازگشت اقساط مسکن مهر است که مکاتبات با بانک مسکن انجام شد و آن را به نفع عملیات نهضت ملی هزینه خواهیم کرد.

به گزارش اکونگار به نقل از مهر، محمدرضا مهدیار اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن در خصوص جزئیات اقساط مسکن مهر، گفت: پیش‌بینی ما برای امسال در بخش بازگشت اقساط مسکن مهر حدود ۳.۸ همت است که مکاتبات با بانک مسکن انجام شده است و آن را به نفع عملیات نهضت ملی و هزینه در مسکن، وصول خواهیم کرد.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن در ادامه تصریح کرد: صندوق ملی مسکن با هدف تأمین مالی نهضت ملی و عملیات ساخت مسکن در کشور تأسیس شد و از زمان تأسیس تاکنون تلاش کرده تا مبتنی بر ظرفیت‌هایی که در اساسنامه تاکید شده، فعالیت‌هایی را به منظور تأمین تجمیع منابع مالی بخش مسکن، مشارکت در تأمین مالی ساخت، جذب و هدایت منابع مالی، تجهیز منابع مالی به انجام برساند که همه آن فعالیت‌ها در نهایت منجر به تسریع و تسهیل در عملیات ساخت مسکن شود.

وی افزود: سال گذشته حدود ۲ هزار میلیارد تومان در ساخت و تکمیل پروژه‌ها از محل منابع صندوق حمایت انجام شد که بخشی در ادارات کل راه و شهرسازی و بخشی در شهرهای جدید هزینه شده است.

وی تصریح کرد: قانونگذار برای سال جاری منابع یک هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی کرده که به صندوق ابلاغ شده است و بعد از تخصیص می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن ادامه داد: علاوه بر بودجه عمومی که در بودجه امسال به صندوق ملی مسکن ابلاغ شده است قانون، منابعی را برای صندوق در نظر گرفته است که خارج از مسیر بودجه قابل تحقق است که یکی از آن منابع، منابع حاصل از بانک‌هایی است که پرداخت تسهیلات مسکن را بنا بر قانون و در سقف تعیین شده انجام ندادند. بر همین اساس بانک‌هایی که ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن تخصیص نداده‌اند مکلف‌اند تا برابر با میزان عدم تعهد خود را به صندوق ملی مسکن بازگردانند.

اسماعیلی گفت: پیش‌بینی ما برای ۱۴۰۲ در بخش بازگشت اقساط مسکن مهر حدود ۳.۸ همت است که مکاتبات با بانک مسکن انجام شده است و آن را به نفع عملیات نهضت ملی و هزینه در مسکن، وصول خواهیم کرد.

 

دیدگاه